safefood
 • Text Size
 • A
 • A
 • A
 • Colour
 • C
 • C
 • C
 • C
 
 

Seo a leanas cuspóirí Thopaic 3:

Ceacht 5

Sainaithin clár teilifíse a thaitníonn leo agus déan cur síos ar cén fáth.

Ceacht 6

Déan do mhachnamh ar cad a d’fhéadfadh a bheith i gceist le “bonn tuisceana”.

Ba cheart go gcuideodh MediaWise le haghaidh na Naíonán Beag agus Mór leis na leanaí na nithe seo a dhéanamh:

 • An difríocht idir cineálacha éagsúla meán a aithint agus a ainmniú
 • Cur síos a dhéanamh ar cad is fógraíocht ann
 • Roinnt mothúchán bunúsach a shainaithint (sonas, míshonas, fearg, leadrán, ionadh, eagla)
 • An difríocht idir riachtanas agus mian a thuiscint
 • Cur síos a dhéanamh ar chlár teilifíse ar leith a thaitníonn leo agus é sin a roinnt leis an rang
 • A thuiscint go mbíonn spéiseanna éagsúla ag leanaí, agus go mbíonn boinn tuisceana ag na meáin faoi na nithe a thaitníonn le leanaí agus na roghanna atá ag buachaillí agus ag cailíní bunaithe ar an inscne amháin
 • A thuiscint go gciallaíonn áitiú ar dhuine a chur ina luí ar dhuine rud éigin a dhéanamh nó a smaoineamh
 • A thuiscint gur féidir fógraí a shuíomh san fhíorshaol nó i saol na samhlaíochta, nó i meascán den dá rud
 • A shainaithint go bhféadfaidh go dtaitneoidh fógraí le leanaí atá suite i saol na samhlaíochta
Tá eolas faoi na ceachtanna, na gníomhaíochtaí, na modheolaíochtaí agus na hacmhainní ar fáil sna pleananna ceachta.

 
Íoslódáil an réamhrá
Íoslódáil an réamhrá >
Íoslódáil an plean ceachta
Ceacht 5 > Ceacht 6 >
Íoslódáil na gníomhaíochtaí
Gníomhaíocht 5.1 > Gníomhaíocht 6.1 >
Teimpléad pleanála meáin Aistear
Íoslódáil >
Íoslódáil an ghluais téarmaí
An ghluais téarmaí >

 

 

© The Food Safety Promotion Board