safefood
 • Text Size
 • A
 • A
 • A
 • Colour
 • C
 • C
 • C
 • C
 
 

Seo a leanas cuspóirí Thopaic 1:

Ceacht 1

Na meáin agus fógraíocht a thuiscint.

Ceacht 2

An cuspóir atá le fógraíocht a mhíniú agus a thuiscint.
 

Ba cheart go gcuideodh MediaWise leis na leanaí i Rang 1 agus Rang 2 na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • An difríocht idir cineálacha éagsúla meán a ainmniú agus na meáin éagsúla a fheiceann siad ar bhonn rialta a shainaithint.
 • Cur síos a dhéanamh ar cad is fógraíocht ann agus a aithint go mbíonn fógraíocht le feiceáil i ngach áit.
 • A thuiscint go ndéanann fógraíocht iarracht ceann de na ceithre sprioc seo a leanas a bhaint amach:
  1. Rud éigin a insint dúinn is gá dúinn a bheith ar eolas againn
  2. Áitiú orainn táirge nó branda a cheannach
  3. Áitiú orainn ár n-iompar a athrú
  4. Dearcadh a chur chun cinn
 • Cur síos a dhéanamh ar mhothúcháin bhunúsacha (sonas, míshonas, fearg, leadrán, ionadh, eagla) agus cén ‘chuma’ a bheadh orthusan dá mbeifeá chun iad a chur i láthair sna meáin.
 • A thuiscint conas a thaitníonn na rudaí céanna le daoine eile is a thaitníonn linne, ach ar chúiseanna éagsúla.
 • A thuiscint cad is bonn tuisceana ann, na boinn tuisceana a úsáidtear i roinnt fógraí do bhréagáin a thuiscint agus roinnt bonn tuisceana eile a athint a úsáidtear sna meáin.
 • A thuiscint go gciallaíonn áitiú ar dhuine a chur ina luí ar dhuine rud éigin a dhéanamh nó a smaoineamh agus a thuiscint conas a oibríonn sé sin.
 • Cur síos a dhéanamh ar ghnáthshamplaí d’fhaisnéis sa chaoi a gcuirtear iad i láthair agus roinnt foinsí na faisnéise sin a lua.
 • Tá eolas faoi na ceachtanna, na gníomhaíochtaí, na modheolaíochtaí agus na hacmhainní ar fáil sna pleananna ceachta.

 
Íoslódáil an réamhrá
Réamhrá >
Íoslódáil an plean ceachta
Ceacht 1 > Ceacht 2 >
Íoslódáil na gníomhaíochtaí
Gníomhaíocht 1.1 > Gníomhaíocht 2.1 >
Teimpléad pleanála meáin Aistear
Íoslódáil >
Íoslódáil an ghluais téarmaí
An ghluais téarmaí >

 

 

© The Food Safety Promotion Board