safefood
 • Text Size
 • A
 • A
 • A
 • Colour
 • C
 • C
 • C
 • C
 
 

Seo a leanas cuspóirí Thopaic 1:

Ceacht 1

A thuiscint go bhfuil sé i gceist leis an meáin ‘teachtaireacht’ a chur ina luí orainn agus a thuiscint go bhfuil sé mar sprioc ag an bhfógraíocht ceann amháin de cheithre rud a bhaint amach:
 1. Rud éigin a insint dúinn is gá dúinn a bheith ar eolas againn
 2. Áitiú orainn táirge nó branda a cheannach
 3. Áitiú orainn ár n-iompar a athrú
 4. Dearcadh a chur chun cinn

Ceacht 2

Ba chóir go mbeadh na leanaí in ann measúnú a dhéanamh ar an dearcadh arna chur i láthair sna meáin agus an rogha a dhéanamh an aontaíonn siad nó an easaontaíonn siad leis an dearcadh sin, mar shampla dearcthaí éagsúla i leith leanaí a bheith ag úsáid na meán nua-aimseartha
 

Ba cheart go gcuideodh MediaWise leis na leanaí i Rang 5 agus Rang 6 na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • A thuiscint go bhfuil sé mar sprioc ag an bhfógraíocht ceann amháin de cheithre rud a bhaint amach:
  1. Rud éigin a insint dúinn is gá dúinn a bheith ar eolas againn
  2. Áitiú orainn táirge nó branda a cheannach
  3. Áitiú orainn ár n-iompar a athrú
  4. Dearcadh a chur chun cinn
 • Measúnú a dhéanamh ar na dearcthaí a chuirtear i láthair sna meáin agus an rogha a dhéanamh aontú nó easaontú leo, mar shampla dearcthaí éagsúla i leith leanaí a bheith ag úsáid meáin nua-aimseartha.
 • A aithint conas a bhaineann roinnt fógraíochta úsáid as na mothúcháin chun tionchar a imirt orainn agus a chur ina luí orainn go bhfuil rud éigin de dhíth orainn.
 • A thuiscint go bhfuil sraith rialacha ag tionscal an meán cumarsáide, agus a bheith in ann a mhíniú cén fáth a bhfuil na rialacha sin riachtanach.
 • Meastóireacht a dhéanamh ar thionchar na dteachtaireachtaí faoi cheilt sna meáin agus idirdhealú a dhéanamh idir dearcthaí éagsúla agus díospóireacht a bheith ann faoi mheáin sa tsochaí chomhaimseartha agus an úsáid a bhaineann leanaí astu.
 • A aithint nuair a úsáidtear steiríotíopáil sna meáin.
 • Comparáid a déanamh idir cén tuairim a bheadh ag spriocghrúpaí éagsúla i leith an fhógra chéanna, agus a aithint gur féidir leis na meáin a bheith ina bhfoise faisnéise agus mífhaisnéise.
 • A thuiscint go dtugann na meáin guth dúinn.
 • Feachtas faisnéise meáin a chruthú chun an guth sin a úsáid.
Tá eolas faoi na ceachtanna, na gníomhaíochtaí, na modheolaíochtaí agus na hacmhainní ar fáil sna pleananna ceachta.

 

 

© The Food Safety Promotion Board