safefood
 • Text Size
 • A
 • A
 • A
 • Colour
 • C
 • C
 • C
 • C
 
 

Seo a leanas cuspóirí Thopaic 1:

Ceacht 1

A thuiscint go bhfuil na meáin agus fógraíocht mórthimpeall orainn i ngach áit agus go n-íocann fógróirí na meáin chumarsáide chun a dteachtaireachtaí a chur in iúl mar go bhfuil siad ag iarraidh rud éigin a ‘dhíol’.

Ceacht 2

A thuiscint go bhfuil dearcadh ag gach duine.
 

Ba cheart go gcuideodh MediaWise leis na leanaí i Rang 3 agus Rang 4 na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • An difríocht idir cineálacha éagsúla meán a ainmniú agus na meáin éagsúla a fheiceann siad ar bhonn rialta a shainaithint.
 • Cur síos a dhéanamh ar cad is fógraíocht ann agus a aithint go mbíonn fógraíocht le feiceáil i ngach áit.
 • A thuiscint go ndéanann fógraíocht iarracht ceann de na ceithre sprioc seo a leanas a bhaint amach:
  1. Rud éigin a insint dúinn is gá dúinn a bheith ar eolas againn
  2. Áitiú orainn táirge nó branda a cheannach
  3. Áitiú orainn ár n-iompar a athrú
  4. Dearcadh a chur chun cinn
 • A thuiscint go bhfuil dearcadh ag gach duine.
 • Roinnt de na gnéithe éagsúla a úsáidtear sna meáin a aithint.
 • A thuiscint conas a théann na gnéithe sin i bhfeidhm ar ár mothúcháin.
 • A thuiscint go gcruthaítear fógraí sa chaoi is go mbraithimis bealach ar leith.
 • Cur síos a dhéanamh cad is mian ann agus cad is riachtanas ann, agus an difríocht eatarthu a thuiscint.
 • A aithint go bhfuil difríocht idir meáin a atá spriocdhírithe ar ghrúpaí agus ar dhaoine ar leith (lucht féachana/éisteachta).
 • Na teachtaireachtaí faoi cheilt sna meáin a aimsiú.
 • Coincheap na steiríotíopála a thuiscint.
 • Frithghníomh mothúchánach i leith fógra a nascadh le gníomh ar leith.
 • A thuiscint conas is féidir leis na meáin chumarsáide a bheith ina bhfoinse faisnéise agus conas a dhéanann sé sin an domhan níos lú.

 

Tá eolas faoi na ceachtanna, na gníomhaíochtaí, na modheolaíochtaí agus na hacmhainní ar fáil sna pleananna ceachta.

 

 

© The Food Safety Promotion Board