safefood
 • Text Size
 • A
 • A
 • A
 • Colour
 • C
 • C
 • C
 • C
 
 

Seo a leanas cuspóirí Thopaic 4:

Ceacht 7

Déan cur síos ar cad is brí le ‘háitiú’ (rud a chur ina luí ar dhuine) agus conas a oibríonn sé sin

Ceacht 8

Déan idirdhealú idir na fíorchodanna agus na codanna fantaisíochta a bhaineann le fógra.

Ba cheart go gcuideodh MediaWise le haghaidh na Naíonán Beag agus Mór leis na leanaí na nithe seo a dhéanamh:

 • An difríocht idir cineálacha éagsúla meán a aithint agus a ainmniú.
 • Cur síos a dhéanamh ar cad is fógraíocht ann.
 • Roinnt mothúchán bunúsach a shainaithint (sonas, míshonas, fearg, leadrán, ionadh, eagla).
 • An difríocht idir riachtanas agus mian a thuiscint.
 • Cur síos a dhéanamh ar chlár teilifíse ar leith a thaitníonn leo agus é sin a roinnt leis an rang.
 • A thuiscint go mbíonn spéiseanna éagsúla ag leanaí, agus go mbíonn boinn tuisceana ag na meáin faoi na nithe a thaitníonn le leanaí agus na roghanna atá ag buachaillí agus ag cailíní bunaithe ar an inscne amháin.
 • A thuiscint go gciallaíonn áitiú ar dhuine a chur ina luí ar dhuine rud éigin a dhéanamh nó a smaoineamh.
 • A thuiscint gur féidir fógraí a shuíomh san fhíorshaol nó i saol na samhlaíochta, nó i meascán den dá rud.
 • A shainaithint go bhféadfaidh go dtaitneoidh fógraí le leanaí atá suite i saol na samhlaíochta.
Tá eolas faoi na ceachtanna, na gníomhaíochtaí, na modheolaíochtaí agus na hacmhainní ar fáil sna pleananna ceachta.

 
Íoslódáil an réamhrá
Réamhrá >
Íoslódáil an plean ceachta
Ceacht 7 > Ceacht 8 >
Íoslódáil an gníomhaíocht
Gníomhaíocht 8.1 >
Fógraí teilifís
Féach na fógraí >
Teimpléad pleanála meáin Aistear
Íoslódáil >
Íoslódáil an ghluais téarmaí
An ghluais téarmaí >
Íoslódáil an teastas
Íoslódáil >
Íoslódáil an litir teagmhála baile is scoile
Íoslódáil >

 

 

© The Food Safety Promotion Board