safefood
 • Text Size
 • A
 • A
 • A
 • Colour
 • C
 • C
 • C
 • C
 
 

Seo a leanas cuspóirí Thopaic 4:

Ceacht 7

An ceangal a fheiceáil idir frithghníomh mothúchánach i leith fógra agus gníomh.

Ceacht 8

Feachtas meáin faisnéise a dhearadh chun a léiriú gur féidir leis na meáin a bheith ina bhfoinse faisnéise a dhéanann n domhan níos lú.

Ba cheart go gcuideodh MediaWise leis na leanaí i Rang 3 agus Rang 4 na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • An difríocht idir cineálacha éagsúla meán a ainmniú agus na meáin éagsúla a fheiceann siad ar bhonn rialta a shainaithint.
 • Cur síos a dhéanamh ar cad is fógraíocht ann agus a aithint go mbíonn fógraíocht le feiceáil i ngach áit.
 • A thuiscint go ndéanann fógraíocht iarracht ceann de na ceithre sprioc seo a leanas a bhaint amach:
  1. Rud éigin a insint dúinn is gá dúinn a bheith ar eolas againn.
  2. Áitiú orainn táirge nó branda a cheannach.
  3. Áitiú orainn ár n-iompar a athrú.
  4. Dearcadh a chur chun cinn.
 • A thuiscint go bhfuil dearcadh ag gach duine.
 • Roinnt de na gnéithe éagsúla a úsáidtear sna meáin a aithint.
 • A thuiscint conas a théann na gnéithe sin i bhfeidhm ar ár mothúcháin.
 • A thuiscint go gcruthaítear fógraí sa chaoi is go mbraithimis bealach ar leith.
 • Cur síos a dhéanamh cad is mian ann agus cad is riachtanas ann, agus an difríocht eatarthu a thuiscint.
 • A aithint go bhfuil difríocht idir meáin a atá spriocdhírithe ar ghrúpaí agus ar dhaoine ar leith (lucht féachana/éisteachta).
 • Na teachtaireachtaí faoi cheilt sna meáin a aimsiú.
 • Coincheap na steiríotíopála a thuiscint.
 • Frithghníomh mothúchánach i leith fógra a nascadh le gníomh ar leith.
 • A thuiscint conas is féidir leis na meáin chumarsáide a bheith ina bhfoinse faisnéise agus conas a dhéanann sé sin an domhan níos lú.
Tá eolas faoi na ceachtanna, na gníomhaíochtaí, na modheolaíochtaí agus na hacmhainní ar fáil sna pleananna ceachta.

 
Íoslódáil an réamhrá
Réamhrá >
Íoslódáil an plean ceachta
Ceacht 7 > Ceacht 8 >
Íoslódáil na gníomhaíochtaí
Gníomhaíocht 7.1 > Gníomhaíocht 8.1 > Gníomhaíocht 8.2 >
Fógraí teilifíse
Féach na fógraí >
An feachtas bruscair
An feachtas ‘Cuir do ghuma sa bhruscar’ >
Íoslódáil an ghluais téarmaí
An ghluais téarmaí >
Íoslódáil an teastas
An teastas >
Íoslódáil an litir teagmhála baile is scoile
An litir >

 

 

© The Food Safety Promotion Board