safefood
 • Text Size
 • A
 • A
 • A
 • Colour
 • C
 • C
 • C
 • C
 
 

Seo a leanas cuspóirí Thopaic 2:

Ceacht 3

Roinnt de a gnéithe éagsúla a úsáidtear sna meáin a aithint agus an chaoi a dtéann siad i bhfeidm ar ár mothúcháin.

Ceacht 4

An difríocht idir mianta agus riachtanais a thuiscint.

Ba cheart go gcuideodh MediaWise leis na leanaí i Rang 3 agus Rang 4 na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • An difríocht idir cineálacha éagsúla meán a ainmniú agus na meáin éagsúla a fheiceann siad ar bhonn rialta a shainaithint
 • Cur síos a dhéanamh ar cad is fógraíocht ann agus a aithint go mbíonn fógraíocht le feiceáil i ngach áit
 • A thuiscint go ndéanann fógraíocht iarracht ceann de na ceithre sprioc seo a leanas a bhaint amach:
  1. Rud éigin a insint dúinn is gá dúinn a bheith ar eolas againn
  2. Áitiú orainn táirge nó branda a cheannach
  3. Áitiú orainn ár n-iompar a athrú
  4. Dearcadh a chur chun cinn
 • A thuiscint go bhfuil dearcadh ag gach duine
 • Roinnt de na gnéithe éagsúla a úsáidtear sna meáin a aithint
 • A thuiscint go gcruthaítear fógraí sa chaoi is go mbraithimis bealach ar leith/li>
 • A thuiscint conas a théann na gnéithe sin i bhfeidhm ar ár mothúcháin
 • Cur síos a dhéanamh cad is mian ann agus cad is riachtanas ann, agus an difríocht eatarthu a thuiscint
 • A aithint go bhfuil difríocht idir meáin a atá spriocdhírithe ar ghrúpaí agus ar dhaoine ar leith (lucht féachana/éisteachta).
 • Na teachtaireachtaí faoi cheilt sna meáin a aimsiú
 • Coincheap na steiríotíopála a thuiscint
 • Frithghníomh mothúchánach i leith fógra a nascadh le gníomh ar leith
 • A thuiscint conas is féidir leis na meáin chumarsáide a bheith ina bhfoinse faisnéise agus conas a dhéanann sé sin an domhan níos lú
Tá eolas faoi na ceachtanna, na gníomhaíochtaí, na modheolaíochtaí agus na hacmhainní ar fáil sna pleananna ceachta.

 
Íoslódáil an réamhrá
Réamhrá >
Íoslódáil an plean ceachta
Ceacht 3 > Ceacht 4 >
Íoslódáil na gníomhaíochtaí
Gníomhaíocht 3.1 > Gníomhaíocht 4.1 >
Gníomhaíochtaí idirghníomhacha
Cad é an lógó cuideachta é seo? > Mianta agus Riachtanais >
Fógraí teilifíse
Féach na fógraí >
Íoslódáil an ghluais téarmaí
An ghluais téarmaí >

 

 

© The Food Safety Promotion Board