safefood
 • Text Size
 • A
 • A
 • A
 • Colour
 • C
 • C
 • C
 • C
 
 

Seo a leanas cuspóirí Thopaic 2:

Ceacht 3

Raon mothúchán mar a chuirtear i láthair iad sna meáin a shainaithint agus tuiscint a fháil ar na mothúcháin a spreagann na fógraí sin ionainn.

Ceacht 4

Roinnt de na heilimintí éagsúla a úsáidtear sna meáin a shainaithint.

Ba cheart go gcuideodh MediaWise leis na leanaí i Rang 1 agus Rang 2 na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • An difríocht idir cineálacha éagsúla meán a ainmniú agus na meáin éagsúla a fheiceann siad ar bhonn rialta a shainaithint.
 • Cur síos a dhéanamh ar cad is fógraíocht ann agus a aithint go mbíonn fógraíocht le feiceáil i ngach áit.
 • A thuiscint go ndéanann fógraíocht iarracht ceann de na ceithre sprioc seo a leanas a bhaint amach:
  1. Rud éigin a insint dúinn is gá dúinn a bheith ar eolas againn.
  2. Áitiú orainn táirge nó branda a cheannach.
  3. Áitiú orainn ár n-iompar a athrú
  4. Dearcadh a chur chun cinn
 • A thuiscint go bhfuil dearcadh ag gach duine.
 • Roinnt de na gnéithe a úsáidtear sna meáin a shainaithint.
 • A mhíniú conas mar a théann na gnéithe sin i bhfeidhm ar ár mothúcháin.
 • A thuiscint go bhfuil sé i gceist go rachadh fógraí i bhfeidhm orainn ar bhealach ar leith.
 • A mhíniú cad is brí le riachtanas agus cad is brí le mian, agus an difríocht eatarthu a thuiscint.
 • A shainaithint go dtéann meáin éagsúla i bhfeidhm ar spriocghrúpaí éagsúla daoine (luchtanna féachana agus éisteachta).
 • Na teachtaireachtaí agus an fhógraíocht faoi cheilt sna meáin a aimsiú.
 • Coincheap na steiréitíopála agus na steiréitíopaí a thuiscint.
 • An mothúchán a spreagann fógra ionainn a nascadh le gníomh.
 • A thuiscint conas is féidir leis na meáin chumarsáide a bheith ina bhfoinse eolais agus conas mar a dhéanann sé sin an domhan níos lú.
 • Tá eolas faoi na ceachtanna, na gníomhaíochtaí, na modheolaíochtaí agus na hacmhainní riachtanacha ar fáil sna Pleananna Ceachta.

 
Íoslódáil an réamhrá
Réamhrá >
Íoslódáil an plean ceachta
Ceacht 3 > Ceacht 4 >
Íoslódáil na gníomhaíochtaí
Gníomhaíocht 3.1 > Gníomhaíocht 4.1 >
Gníomhaíochtaí idirghníomhacha
Cad é an mothúchán? > Cad é an lógó cuideachta é seo? >
Fógraí teilifíse
Féach na fógraí >
Teimpléad pleanála meáin Aistear
Íoslódáil >
Íoslódáil an ghluais téarmaí
An ghluais téarmaí >

 

 

© The Food Safety Promotion Board