safefood
 • Text Size
 • A
 • A
 • A
 • Colour
 • C
 • C
 • C
 • C
 

Conas mar a oibríonn na meáin chumarsáide

Tá a lán gníomhaíochtaí idirghníomhacha ar fáil chun feasacht
agus tuiscint maidir leis na meáin a spreagadh agus a chothú

 • Modheolaíochtaí éagsúla.
 • Curtha in oiriúint d’aoisghrúpaí agus do chéimeanna foghlama éagsúla
 • Cúrsa solúbtha 8 seachtaine, 8 gceacht
 • Nasctha leis na hábhair seo den churaclam: Teanga, OSPS, OSIE,
  Drámaíocht, Tíreolaíocht, na hAmharcealaíona agus Matamaitic
 • Gníomhaíochtaí ranga

1 Cad iad na
meáin chumarsáide?

Tús eolais ar cad iad na meáin chumarsáide, ar na
cineálacha éagsúla meán atá ann agus ar an gcaoi a
bhfuil na meáin chumarsáideagus an fhógraíocht
mórthimpeall orainn i ngach áit.

2 An teachtaireacht &
na mothúcháin is bun leis
na meáin chumarsáide

Na meáin chumarsáide a mhiondealú i ngnéithe
éagsúla,cur síos ar cén fáth a roghnaítear na gnéithe
sin agus an tionchar a bhíonn ag na
teachtaireachtaí iontu ar ár mothúcháin.

3 Cé orthu ta
bhfuiltear ag díriú?

Cé hiad na daoine ar a bhfuil na meáin
chumarsáide dírithe, cad a thaithníonn leis
na spriocghrúpaí éagsúla agus conas a
ghineann na meáin chumarsáide airgead.

4 An tionchar a bhíonn ag na
meáinchumarsáide orainn

Conas a mhúnlaíonn na meáin chumarsáide ár
dtuairimí, conas a thugann siad eolas dúinn agus
conas a chuireann siad muid ar an eolas faoi
cad atá ag tarlú sa domhan.
Conas a thugann na meáin chumarsáide guth dúinn
chun ár dteachtaireacht féin a chur in iúl.

 

 

© The Food Safety Promotion Board